Cauliflower-10 reasons why you should eat..!

Cauliflower.!

Natural remedies have been used a long time ago, when our ancestors so they have now more and more used and mi.I addition to advanced technology is still the best all are from nature.

Cauliflower provides many opportunities for improvisation in cooking. You can prepare it in many ways, and it will provide your body a lot of useful substances.

Here are some benefits of cauliflower

 • Cauliflower is a vegetable that does not contain fat and sodium. Regular consumption of cauliflower can reduce the risk of developing cancer.
 • These vegetables contain vitamins B1, B2, B3, B5, B6 and B9, minerals and beneficial phytochemicals. A good source of fiber, protein, phosphorus, potassium and has a high content of vitamin C.
 • Cauliflower contains potassium, a mineral that is very important for the development of bones and muscles.
 • In addition, in this Vegetables contain and isothiocyanates, which prevent the development of cancer cells.
 • Regular consumption of cauliflower prevents damage to the body caused by free radicals as it contains powerful antioxidants.
 • Cauliflower Prevents cardiovascular disease and cancer, according to,a matter of tasty.
 • The cauliflower is a lot of vitamin C and omega-3 fatty acids, which reduce inflammation. Regular consumption of vegetables reduces the risk of arthritis, obesity, diabetes …
 • Cauliflower can reduce inflammation and protect the health of blood vessels. Also, this healthy vegetable has a positive effect on circulation.
 • This food contains glucosinolates that trigger a natural body detoxification. Scientific studies have shown that glucosinolates act prevenitvno the occurrence of certain cancers.
 • The cauliflower is the allicin that are beneficial to heart health and reduces the risk of heart attack and stroke. In addition, the combination of selenium and vitamins C strengthens the immune system and maintain the level of cholesterol in the blood.

******************************************************************************

Karfiol i 10 nacina zato ga koristiti.

Karfiol spada u prirodne lekove su se koristile jos odavno,kod nasih predaka pa zato ih sada sve vise i vise koristimo i mi.I pored napredne tehnologije ipak je najbolje sve sta je iz prirode

Karfiol pruža mnogo mogućnosti za improvizaciju u kulinarstvu. Možete ga pripremiti na mnogo načina, a on će vašem organizmu obezbjediti mnogo korisnih sastojaka.Pogotovo ako je kuvano jelo.

Evo nekoliko blagodeti karfiola:

 • Karfiol je povrće koje ne sadrži masti i natrijum. Redovnim konzumiranjem karfiola smanjuje se rizik od nastanka kancera.
 • Ovo povrće sadrži vitamine B1, B2, B3, B5, B6 i B9, minerale i korisne fitohemikalije. Dobar je izvor vlakana, proteina, fosfora, kalijuma i ima visok sadržaj vitamina C.
 • Karfiol sadrži kalijum, mineral koji je veoma važan za razvoj kostiju i mišića.
 • Pored toga, u ovom povrću se nalaze i izotiocijanati koji sprečavaju razvoj ćelija raka.
 • Redovno konzumiranje karfiola sprečava se oštećenje organizma usled dejstva slobodnih radikala jer sadrži moćne antioksidante.
 • Karfiol djeluje preventivno na pojavu kardiovaskularnih oboljenja i kancera.
 • U karfiolu se nalazi i dosta vitamina K i omega-3 masnih kiselina, koji smanjuju upalu. Redovnim konzumiranjem ovog povrća smanjuje se rizik od nastanka artritisa, gojaznosti, dijabetesa…
 • Karfiol može smanjiti upale i čuvati zdravlje krvnih sudova. Takođe, ovo zdravo povrće pozitivno utiče na cirkulaciju.
 • Ova namirnica sadrži i glukozinolate koji aktiviraju prirodnu detoksikaciju organizma. Naučna istraživanja su pokazala da glukozinolati djeluju prevenitvno na pojavu nekih vrsta kancera.
 • U karfiolu se nalazi i alicin koji djeluje povoljno na zdravlje srca i smanjuje rizik srčanog i moždanog udara. Pored toga, kombinacija selena i vitaminoma C jača imuni sistem i održava nivo holesterola u krvi.

Izvor: nezavisne novine.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...